+36-30-6350024
emeseasztro@gmail.com
Blog

Asztrológiai elemzés - A Bitcoin képlete

A BitCoint (BTC) 2009. január 3-án bocsátotta ki a titokzatos Satoshi Nakamoto. A név álnév, személyére nem derült fény, állhat mögötte egy személy is, illetve egy egész programozó csapat. A Satoshi japánul bölcset jelent, a Nakamoto pedig eredetet: a bölcsesség eredete.

A Bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amit elektronikus úton hoznak létre és tárolnak. Egy olyan decentralizált eszköz, ami mögött nincsen központi bank, vagy vállalat, ezáltal nem kontrollálható egy szervezet által sem. A jelenlegi pénzügyi rendszerünk  a bankokra és az államokra támaszkodik. A bitcoin óriási előnye, hogy nincs központi szerv, ami irányítja a rendszert. Politikusok helyett az egzakt matematika és programozás szabályai támogatják.

A bitcoint bitcoin bányászok hozzák létre szoftverek segítségével, fizikailag tehát nem megfogható fizetőeszköz, nem támaszkodik direkt fedezetre. Indirekt módon mégis jelentős érték áll mögötte. A Bitcoint az elkötelezett közösség tartja életben és maga a  bitcoin bányászat: a specifikus gépek, amik folyamatosan bányásznak, fejlesztést és karbantartást igényelnek, ráadásul rengeteg áramot használnak.

Lássuk hát a képletet. Nem tudjuk a helyet és a pontos óra/perc időpontot, ezért nem nézzük a tengelyeket, csak abból vonunk le következtetéseket, hogy a bolygók milyen jegyhelyzetben vannak. Én mindenesetre helynek New Yorkot, időnek pedig déli 12-t veszek.

Két jegyben is látható stellium, azaz bolygó-sokasodás: a Bakban (Nap, Mars, Jupiter, Plutó) és Vízöntőben (Merkúr, Vénusz, Neptunusz).

Az elképzelésemmel ellentétben a Bak jegy hangsúlyossága azt mutatja, hogy a kriptovaluta elég stabil, megbízható fizetőeszköz. Arra enged következtetni hogy a Bitcoinnak hosszútávon van esélye a piacon.

A Bitcoin sikerre lett kitalálva, ezt szimbolizálja a Bak Nap, ami maga a siker és a karrier megszemélyesítője.

Láthatjuk, hogy a Jupiter a Bak utolsó fokán áll, éppen átlép a Vízöntőbe. Szépen szimbolizája, ahogy maga mögött hagyja a Bak kézzelfogható, anyagias jellegét és belép a Vízöntő forradalmi, technikai világába, hogy ott támogassa és sikerre juttassa.

A Mars és Plútó együttállása a Bakban a kitartást és az erőt szimbolizálja. Jöhet nehézség, de ezzel a bolygóállással mindent meg lehet oldani.  A Mars aktivitása és ereje támogatja a Plútó radikális változtatását a küldetés megvalósításához. Küldetést írtam, hiszen annak is érzem. Satoshi Nakamoto Fehér könyvében egy titkos üzenetet rejtett el, aminek a céljáról sokan vitatkoznak. A szöveg magyarul így hangzik:

"The Times 2009. január 3., a pénzügyminiszter a szélén áll a bankok második megmentésének”. Az üzenet a pénzügyi rendszer kritikája. Ne felejtsük el, hogy a 2008-as pénzügyi válság után vagyunk, a bankmentő csomagok idejében. Satoshi Nakamotonak feltételezhetően problémát jelentett a fennálló pénzügyi rendszer instabilitása.

A leghangsúlyosabb fényszög, amit látunk, az a Szaturnusz/Uránusz szembenállás. Ez maga az az innovatív megjelenés, ami forradalmasította a digitális fizetési piacot. Most, hogy egy új korszak hajnalán járunk, egyáltalán nem meglepő, hogy ezen a területen is ilyen radikális a változás. Az Uránusz 2018 óta van a Bikában, ami tulajdonképpen az anyagi területen okoz forradalmi változásokat.

A Szaturnusz retrográd a Szűzben. A Szűz által megszemélyesített konzervativizmus, szilárd rendszerekhez való ragaszkodás korlátozzák a Bitcoin haladását. Ez olyan kettőt előre, egyet hátra mozgás, ezt igazolja a kriptovaluta életében lévő nagyobb ingadozás 2017/18-ban, amikor nagyot nőtt az értéke, utána hirtelen visszaesett, hogy aztán minden képzeletet felülmúló magasságokba repüljön megint 2020/21-ben.

Egyedül a Vénusz a Halakban mutat gyengeséget számomra, és ez a bizonytalanság a kriptovaluta szabályon kívüliségére vonatkozik. Számos előnyével szemben sajnos ugyanis jelentősek a hátrányai is: 

- a névtelenség elősegíti az illegális felhasználásokat

- mivel nincs központi árszabályozás, az árfolyamot nagyon változékonnyá teszi, ami szélsőséges mozgásokat eredményezhet

- a tranzakciók visszafordíthatatlanok 

Semmiképpen nem bocsátkoznék pénzügyi jóslásokba, de úgy gondolom, hogy hosszútávon a kriptovaluták előtt szép jövő áll. A Vízöntő korszak ugyanis támogatja a pénzügyi rendszer megreformálását is a modern kor igényeinek figyelembe vételével.

Én mindenesetre kiváncsian figyelem a Bitcoin árfolyamának változásait.