+36-30-6350024
emeseasztro@gmail.com
Blog

Aktualitás: A Vízöntő-korszak

Ahhoz, hogy megértsük, mit értünk egyáltalán Vízöntő-korszak alatt, ismernünk kell a világkorszakok jelentését, amihez egy kis csillagászati ismerettel készültem a héten. 

A Föld mozgása háromféle lehet, amiből kettőt mindenki fel tud sorolni: kering a Nap körül és forog saját tengelye körül. Azonban van egy harmadik is, ezt nevezik precessziós mozgásnak, aminek a következők az okai. A Föld forgástengelye 23,5 fokot zár be a merőlegessel, és mivel a Föld nem tökéletes gömb alakú, hanem forgási ellipszoid, és a Nap és a Hold is megpróbálja a forgástengelyt kiegyenesíteni, a Föld mozgása során a forgástengely elmozdul, és búgócsigához hasonló mozgást ír le. A tengely egy meghatározott pontja egy körpályát jár be, ami 25900 év alatt ér vissza a kiindulási pontba. Ahogy változik a Föld forgástengelyének helyzete, úgy változik az egyenlítő, és vele a tavaszpont (az ekliptika és az egyenlítő metszése) helyzete is, ami így 25900/12=2160 évenként más állatövi jegybe hátrál. Tehát a precessziós mozgás felelős azért, hogy a tavaszpont vándorol, és ez a vándorlás határozza meg a világkorszakokat. Azalatt a durván 2000 év alatt, amit egy adott jegyben tölt a tavaszpont, az érintett jegy hatásai hatnak ránk. 

A Halak jegyében járt a tavaszpont, amikor Jézus születetett, a hal szimbólum a kereszténység jelképe is. A jegy lényege az egyesülés, összeolvadás, egy egésznek a része lenni. Az elmúlt 2000 év jellegzetes iránya az volt, hogy az egyéneket közösségekbe tereljék, ahol elveszik az egyéniség. A vallási háborúk célja az volt, hogy homogenizálják a különböző vallásokat, a területszerző háborúk célja pedig az, hogy homogenizálja a nemzeteket. Mind a vallás és a nemzet fogalma emberi fogalmak, ami arra szolgál, hogy az embereket összetartsa egy cél érdekében. Mindebben az az érdekes, hogy minden egyesítésre való törekvés hierarchikus módon történt, értem ezalatt az egyházak kialakulását és az országok politikai berendezkedését. Ez nincs ellentétben a Halak jeggyel, hiszen a Halak jegy uralkodója, a Jupiter is maga a hierarchikus rend megtestesítője. Az eredetileg nemes cél azonban napjainkban darabjaira hullik, hiszen 2021-re nagyobb az egyének közötti széttartás, mint eddig bármikor. Tisztán látszik, hogy azok az irányvonalak, amik egy-egy vallás kiválóságát hirdetik egy másik felett, vagy egy nemzet feljebbvalóságát egy másik nemzet felett, nem vezetnek olyan irányba, ami az egyesülést szolgálná, sőt! Ezek a törekvések megosztanak és rombolnak!

A harmadik évezred elején egy átmeneti korszakot élünk, ami a Halak korszakból a Vízöntőbe vezet. A Vízöntő korszak megszületésének időpontját élénk vita kíséri. Sokan azt állítják, már elkezdődött a francia forradalommal a XVIII. század végén, mások a 60-as évek hippi-mozgalmaival azonosítják, és sokan csak pár száz évvel későbbre jósolják a kezdetét. Én azok közé tartozom, akik szerint a Vízöntő korszak hajnalán vagyunk, épp abban az átmeneti korszakban, ami a legnehezebb. Ezért érezzük világszerte azt a robbanó feszültséget, ami szembeállítja az idejétmúlt autokratikus társadalmak erőszakkal teli hatalomvágyát azokkal a törekvésekkel, amik felismerik a változás szükségességét. A következő 2000 évben erősödik az egyéniség és sokszínűség elfogadása, változik az értékrend, és az egyéni szabadság és az élet tisztelete válik a fő irányelvvé. Ha jól csináljuk... 

A Vízöntő analógia nemcsak az egyéni szabadság, szociális érzékenység és a humanitárius mozgalmak erősödése, hanem a tudomány és technika forradalmi fejlődése is, ezeket támogatja az uralkodó Uránusz. Azonban ismerjük az Uránuszt, fergeteges energiáival le is rombolhat mindent, ha nem jó irányba haladunk. A következő 2000 évben a vallási és etikai különbségek témáit felváltják más, sokkal égetőbb problémák, mint a klímaszennyezés, ökokatasztrófa, illetve a mesterséges intelligencia fejlődése és annak etikai problémái. Mind a kettő olyan összetett és globális probléma, amit egységben kell megoldani. Ennek a korszaknak valószinűleg a legnagyobb kihívása az lesz, hogy a nagy gazdasági hatalmak vezetői egy magasabb cél érdekében félretegyék egyéni érdekeiket, és egy közös érdeket helyezzenek előtérbe. Őszintén bízom benne, hogy sikerül megvalósítanunk ezt az összefogást, hiszen ha ellene megyünk, akkor összeomolhat minden, és most is csak egy hajszál választ el minket attól, hogy pl. összeomoljon az ökológiai egyensúly.

Tehát: csak semmi örömködés! Ahogy Gandhi mondta: Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk. Ha szellemi felemelkedésre vágyunk, akkor azt javaslom, ne várjunk másra, hanem folytassuk az önismereti munkát, fejlesszük magunkban a tudatosságot, és szerezzünk ismereteket, hogy megértsük, mi és miért történik körülöttünk. Járjunk utána, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy javítsunk a környezetünkön. Ne csak a közvetlen környezetünket vizsgáljuk, hanem a nagy egészet is. Nehezebb dolgunk lesz, mint a fotelben ülve várni a Messiást, de sokkal biztosabb eredményt érhetünk el vele, ha a saját kezünkbe vesszük a dolgokat.

Én látatlanban nem mondhatom meg, hogy kinek mi a feladata, de látszik a radixképletből. Ha az érdekel,  hogy a képleted milyen utat jelölt ki neked a változásra, akkor keress nyugodtan!